Skadegörare i frilandsgrönsaker och bär

Författare
Boel Sandskär
(Författare: Boel Sandskär fotografier: Alnarp ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens jordbruksverk, Danagårds grafiska 2002 Sverige, Jönköping, Ödeshög 160 sidor. färgill. 18 cm