Skalden och sköterskan - en bok om Gustaf Fröding och Signe Trotzig

Författare
Germund Michanek
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
förf., Seelig, Upplands graf. 1973 Sverige, Uppsala, Solna, Uppsala 134 sidor. ill.
Upplands graf. 1973 Sverige, Karlstad, Uppsala 134 sidor. ill.