Skaldernas konung - Oscar II, litteraturen och litteratörerna

Författare
Germund Michanek
(Germund Michanek.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Lunds offset 1979 Sverige, Stockholm, Lund 435 sidor., [12] pl.-bl. 22 cm