Skandinaviens historia under konungarne af Folkunga-ätten D. 1

Författare
Per Adolf Granberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1818 Sverige, Stockholm 192, 40 sidor.