Skandinaviens historia under konungarne af Folkunga-ätten D. 2

Författare
Per Adolf Granberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1818 Sverige, Stockholm 168, 49 sidor.
(Elmén : Granberg 1818 Sverige, Stockholm 8:o(4).