Skandinaviens historia under konungarne af Folkunga-ätten./(Per Adolf Granberg.) Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri. =1-2. 1818=. 8:o, 2: Del 2, Sednare delen. 1818. 02 , ii168, iii62 s. =(s. 50-62 opag.)=

Författare
Per Adolf Granberg
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Elmén : Granberg 1818 Sverige, Stockholm