Skandinavisk fauna ... Tredje delen: amfibierna D. 3, Amfibierna

Författare
Sven Nilsson
(Af S. Nilsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1860 Sverige, Lund [4], iv, 140 sidor. 8:o
1842 Sverige, Lund [4], iv, 119 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan