Skandinaviska vägval - det framtida norsk-svenska samarbetet

Norge och Sverige två länder i utkanten av tundran? Vad som är centralt och vad som är perifert beror alldeles på vad man väljer att se. Stirrar man bara på sig själv är risken att man inte får syn på några andra; lyfter man blicken kan man knyta oväntade kontakter. Små högteknologiska välfärdsstater måste göra det senare. De behöver marknader för att få avsättning för sina spetsprodukter, de behöver vänner för att inte isoleras och bli förbigångna. I antologin Skandinaviska vägval, utgiven i samarbete med Norska ambassaden i Stockholm, görs försök från ekonomer och politiker, forskare och samhällstänkare att ringa in vad Norge och Sverige, de forna unionsbröderna, kan bidra med i en värld där innovationer och kompetens omsätts rasande snabbt. Många spännande möten sker nu i det allra nordligaste Europa. Det gäller bara att hålla kartan rätt!

Författare
(Bjørn Magnus Berge, Anders Björnsson, redaktörer.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atlantis, Wallin & Dalholm boktryckeri 2008 Sverige, Stockholm, Lund 289 sidor. 22 cm 978-91-7353-221-1