Skapa med betong & mosaik - inspirerande idéer : enkla och roliga projekt

Författare
Sania Hedengren
(Sania Hedengren & Susanna Zacke foto: Magnus Selander.)
Genre
Handböcker, manualer etc.
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Semic 2010 Sverige, Sundbyberg, Slovenien 93 sidor. ill. 22 cm 978-91-552-5538-1