Skapande temarbete utan läroböcker - roligt och lärorikt på samma gång

Författare
Linda Ericsson
(Linda Ericsson, Linda Lindfors)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1997 Sverige 30 sidor.