Skapende barnehage

Författare
(Inger Eriksson ... norsk utgave ved Turid Varen Songvoll)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
NKS-forl. 1987 Norge, Oslo [Ca 145] sidor. : ill. 82-508-0668-9