Skara hantverks- och industriidkareförening 1847-1947

Författare
Martin A. Ohlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1947 Sverige, Skara