Skattbacken

Författare
Anna Kajsa Hallgard
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gotlänningen 1960 Sverige, Visby 136 sidor.
Saga Egmont nnnn 978-87-26-34162-1