Skatten i Offerskalet - en lapplandsskildring

Författare
Henning Löfström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Filadelfia, Härolden 1962 Sverige, Stockholm, Stockholm 103 sidor.