Skatten i Silversjön

Författare
Karl May
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
IBA 1976 Sverige, Uddevalla 221 sidor.
Lindblad 1963 Sverige, Stockholm 190 sidor.
Lindblad 1951 Sverige, Uppsala 163 sidor.
Ardor 1949 Sverige, Stockholm
Ardor 1941 Sverige, Stockholm 224s : Ill
Holmquist 1932 Sverige, Stockholm ill.
B. Wahlström 1930 Sverige, Stockholm 254 sidor.
Holmquist 1930 Sverige, Stockholm [4] sidor.,S.9-224 : ill.
B. Wahlström 1913 Sverige, Stockholm 206 sidor.
Skandias bokf. 1902 Sverige, Stockholm