Skatten på Stjärnboda

Författare
Gerda Ghobé
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindblad 1957 Sverige, Uppsala 96 sidor.