Skatterna i Ekshärads och Råda socknar under 1500-talet

Författare
Lars Erik Westlund
(Lars Erik Westerlund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Textåbild 2008 Sverige, Hagfors 230 sidor. tab. 978-91-970628-9-3