Skeppargården vid Slottsgatan - yttre upprustning 2002-2003 : antikvarisk kontroll : Norna 24, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
(Rolf Hammarskiöld.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2005 Sverige, Västerås 19 sidor. ill.