Skepparslövs kyrka - absidarbeten : antikvarisk kontrollrapport, 2009 : Skepparslövs socken, 1115, Kristianstads kommun, Skåne län

Författare
Jimmy Juhlin Alftberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 2009 Sverige, Kristianstad 10 sidor. : ill.