Skeppet vänder åter - roman

Författare
Torsten Sandberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindblad 1946 Sverige, Uppsala 269 sidor.