Skeppsbrott på Röda havet och andra berättelser

Författare
Arvid Svärd
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B.-M:s bokförl. 1937 Sverige, Stockholm 131,(1)s