Skerike kyrka - fasadrestaurering : antikvarisk kontroll : Skerikes by 4:10, Skerike socken, Västerås kommun, Västmanlands län

Författare
Boel Melin
(Boel Melin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen 2010 Sverige, Västerås 19 sidor. ill. 978-91-86255-76-3