Skiftet - vikingatida sed och kristen tro : ett mångvetenskapligt perspektiv på kristnandeprocessen i Mälarområdet

Författare
(Ledningsgrupp: Sten Tesch (red.), Ola Kyhlberg & Gunnar Weman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Artos, Totem 2017 Sverige, Skellefteå, Polen 310 sidor illustrationer 24 cm 978-91-7580-848-2