Skilda världar - Samtida föreställningar om kulturarvsplatser

Författare
Joakim Andersson
(Joakim Andersson.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 2008 Sverige, Linköping 216 + bilagor 1-3 sidor. (PDF)
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan