Solsken på vågen - skisser och berättelser

Författare
Laura Fitinghoff
(Laura von Fitinghoff.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eboklagret/Omnibus 2005 Sverige, Tyresö
Hökerberg 1904 Sverige, Stockholm 170 sidor.
1901 Sverige, Stockholm 140 sidor.