Skissteknik - en handbok i visualisering av designförslag

Författare
Niklas Andersson
(Niklas Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Designhögskolan, Umeå univ., NiAn Design cop. 1996 Sverige, Umeå 77 sidor. ill.
Designhögsk. vid Umeå Univ. 1994 Sverige, Umeå 77 sidor. ill.