Skjoldungasaga - i Arngrim Jonssons udtog

Författare
Axel Olrik
(Udgiven af Axel Olrik.)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gad 1894 Danmark, København 82 sidor.