Skjut inte på journalisten! - 19 korrespondenters berättelser om yttrandefrihetens gränser

Författare
(Redaktörer: Lars Gunnar Erlandson, Ingmarie Froman och Urban Löfqvist Staffan Heimerson ....)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atlas, Scandbook 2009 Sverige, Stockholm, Falun 219 sidor., [8] pl.-s. ill. 21 cm 978-91-7389-365-7