Skjutinstruktion för armén D. 2D, Skjututbildning: strv-, bandpv- pbpjäser samt 57 mm pvkan

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1955 Sverige, Stockholm