"Skogen är fuller af Abraham"

Författare
Sven Ulric Palme
(S. U. Palme)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1952 Sverige, Uppsala S. [10]-14