Skogen i landsbygdsutvecklingen - daladelen : redovisning av daladelen av ett projekt för integration av skogsbruk i kommunalt näringslivsarbete

Författare
Mats Dahlström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1991 Sverige, Falun 21 sidor. 91-87156-54-7