Skoglig mykologi

Författare
Torsten Lagerberg
(T. Lagerberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1962 Sverige, Stockholm 229 sidor.
1945 Sverige, Stockholm 235 sidor.
1942 Sverige, Stockholm 210 sidor.