Skogliga markbearbetningsmetoders inflytande på bestånd och skadegörelse av smågnagare - The influence of forest regeneration measures on the abundance and damage caused by small rodents

Författare
Tor-Björn Larsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Sverige, Stockholm 39 sidor. : ill., kart., tab.