Skogslandets skatter - kulturhistorisk utredning för Pajala kommun, Norrbottens län

Författare
Kaj Bergman
(Kaj Bergman, Margareta Nabrink.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norrbottens mus., Grafiska huset 1984 Sverige, Luleå, Luleå 80 sidor. ill., kart. 30 cm