Skogsmikrobiologi

Författare
Marja von Schoultz
(Marja von Schoultz utg. av Yrkesutbildningsstyrelsen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens tryckericentral 1989 Finland, Helsingfors [4], 142 sidor. : ill. 25 cm 951-861-276-5