Skokloster-böcker - 1466-1840 : utställningskatalog 1983

Författare
Skoklosters slott
Genre
Katalog
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skoklosters slott 1983 Sverige, Bålsta [2], 54 sidor. : ill. 21 cm