Skokloster - the castle and collections

Författare
Lena Rangström
(Lena Rangström, Karin Skeri & Elisabeth Westin.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skoklosters slott, Bohusläningen 1980 Sverige, Bålsta, Uddevalla 74 sidor. ill. 21 cm