Skola i klassamhälle - en debattbok om skolan

Författare
(Red. av Erik Centerwall, Ingrid Strömdahl och Gunnar Wetterberg och med bidrag av Gunnar Persson ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand, Berling 1969 Sverige, Stockholm, Lund 199 sidor. ill.