Skola-kön-inlärningsresultat

Författare
(Tuula, Gordon ... Erja Vittika (red.) översättning : Susanna Karjalainen ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utbildningsstyrelsen 2004 Finland, Helsingfors 102 sidor. : ill., diagr. 952-13-2275-6