Skolan och den radikala estetiken

Skolan och den radikala estetiken handlar om kultur, estetik och lärande. Den handlar också om yttrandefrihet, offentlighet och demokrati.Estetiken har sällan ansetts tillhöra skolans kärnverksamhet. Men parallellt med dess marginalisering i skolan breder en ny sorts estetik ut sig i samhället.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Lena Aulin-Gråhamn
(Lena Aulin-Gråhamn, Magnus Persson, Jan Thavenius.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2004 Sverige, Lund, Lund 236 sidor. 23 cm 978-91-44-03057-9