Skolka från livet - om våra barns missbruk

Författare
Peter-Paul Heinemann
(Peter Paul Heinemann.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Spartacus preventions- & missbrukscenter 2007 Sverige, Örebro 176 sidor. ill. 978-91-582-0535-2
Legenda, Centraltr. 1984 Sverige, Stockholm, Borås 249 sidor. ill. 22 cm