Skolkamrater - läsebok för andra skolåret

Författare
Jeanna Oterdahl
(Med teckningar av Helge Artelius)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läseböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. bokförl. 1948 Sverige, Stockholm 303s : Ill
Bonnier 1943 Sverige, Stockholm 303 sidor. : ill.
Bonnier 1931 Sverige, Stockholm 303 sidor. Ill
Bonnier 1929 Sverige, Stockholm 299 sidor. : ill.