Skollärare John Chronschoughs memoarer, Från uppväksttiden och seminarieåren : till trycket befordrade

Författare
August Bondeson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1905 Sverige, Stockholm 318 sidor.
Bonnier, Alb. Bonniers boktryckeri 1897 Sverige, Stockholm, Stockholm 318 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan