Skolledare i Lärarförbundet - förbundsstyrelsens förslag angående skolledarnas ställning och organisationsform i Lärarförbundet : kongress 2-5 juni Lärarförbundet

Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförbundet 1998 Sverige, Stockholm 20 sidor.