Skolpolitik, skolutvecklingsarena och sociala processer - studie av en gymnasieskola i kris

Författare
Ola Holmström
(Ola Holmström.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Sociology, Lund University, Media-tryck 2007 Sverige, Lund, Lund [4], 247 sidor. 24 cm 978-91-7267-229-1