Skolseder från Skara

Författare
Allan T. Nilson
(Allan Nilson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordiska museet 1948 Sverige, Stockholm 91 sidor. ill.