Skolspråk och lärande

Författare
Anna Slotte-Lüttge
(Anna Slotte-Lüttge och Liselott Forsman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utbildningsstyrelsen 2013 Finland, Helsingfors 249 sidor. ill. 978-952-13-5510-3