Skolstyrelsens i Andra döfstumskoldistriktet förslag till undervisningens ordnande inom distriktet - afgifvet den 24 augusti 1896

Författare
Skolstyrelsen i Andra dövstumskoldistriktet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eksjö tr.-AB. 1896 Sverige, Eksjö 30 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan