Skolutveckling, konkurrens och sociala processer - om förutsättningar och hinder för skolutveckling och arbete vid en gymnasieskola

Författare
Ola Holmström
(Ola Holmström och Anders Persson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetslivsinstitutet 2001 Sverige, Stockholm 65 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan