Skottet i Sarajevo, Arbetsuppgifter

Författare
Sven Ulric Palme
(Bengt Holja. Elevhäfte)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindblad 1966 Sverige, Stockholm 28 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan